Inovatívna technológia na testovanie a opravovanie PPD a CR systémov

Hlavný cieľ projektu

Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových inovatívnych postupov a procesov

Informácie o prijímateľovi a partneroch

Názov a sídlo prijímateľa:
AD control, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva
Dátum začatia a skončenia realizácie projektu:
od 6/2018 do 12/2018
Miesto realizácie projektu:
Bottova 1522, 962 12 Detva
Región: Banskobystrický kraj
Mesto: Detva
VÚC: Banskobystrický kraj
Výška investície: 268 850,00 €
Výška príspevku: 134 425,00 €
Výzva: OPVaI – MH/2016/3.3.1-04
Kód ITMS2014+: 313031I205

Verejné obstarávanie k projektu „Inovácia a modernizácia procesu opráv vstrekovacích systémov“

Zverejnené 20.8.2020 o 7:55

Príloha č.1: Obsah ponuky
Príloha č.2: Rozpočet ponuky
Príloha č.3: Kúpna zmluva
Príloha č.4: Čestné vyhlásenie podľa §32, písm. f)
Príloha č.7: Výzva na predloženie ponuky (ZsNH)

Scroll to Top