Testovanie a opravovanie PD

Vstrekovače systému pumpa-dýza (PD/UIS/EUI)

Naše zariadenie nám dovoľuje ponúknuť Vám testovanie a kompletnú opravu PD vstrekovačov z osobných a nákladných vozidiel a pracovných strojov. Testovanie a opravy sú vykonávané podľa požiadaviek a pokynov výrobcov (Bosch, Delphi, Siemens VDO).

Proces opravy PD vstrekovačov Bosch(PD/UIS)

Test pred a po oprave sa vykonáva na stolici Bosch EPS 815 s nástavcom CAMBOX. Práve tento set nám dovoľuje precízne nastaviť správne hodnoty vstrekovača, obsahujúce dôležitú hodnotu BIP (začiatok vstrekovacej periódy). Proces opravy vstrekovača zahŕňa výmenu tesnení a rozprašovacej trysky. Zvyšné diely sú podrobené kontrole a ak je nutné sú vymenené za nové napr. pružina alebo kontrolný elektroventil.

Čerpadlá individuálneho vstrekovacieho systému značky Bosch (PLD/UPS)

Vďaka nástavcu CAMBOX môžeme vykonávať test a opravu čerpadiel individuálneho vstrekovacieho systému značky Bosch (PLD/UPS). Ich oprava spočíva vo výmene sady tesnení, vyčistení a v prípadnej výmene iných častí čerpadla, ako je elektromagnetický ventil , alebo element vytvárajúci vysoký tlak. Finálny test sa vykonáva na stolici Bosch EPS 815.

Naše nové zariadenie:

Scroll to Top